Burdur Güzel Sanatlar Lisesi ve Burdur Spor Lisesi´ ne Öğretmen Atama