TEOG Veli, Öğretmen, Öğrenci ve Tercih Danışmanlığı Klavuzları